Projectaanpak.

Met een eerste gesprek, bij voorkeur op de beoogde locatie, brengen we de ideeën, wensen, ambities en eisen in kaart. Op basis hiervan ontstaat een plan van aanpak. Een gespecificeerde offerte en een planning van het ontwerptraject gaan vooraf aan een eventuele opdracht. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.  Meestal wordt eerst een sfeerbeeld gemaakt om te toetsen of de juiste vertaalslag is gemaakt. Dit sfeerbeeld kan ook dienen als leidraad voor het vervolg.  Daarna volgt het voorlopig ontwerp. Afhankelijk van de behoefte kan dit o.a. inhouden: 

· een plattegrond met diverse indelingsmogelijkheden

· een kleurvoorstel

· schetsen van eventueel speciaal ontworpen meubilair of vaste inrichtingselementen

· eventueel een 3d impressie van het geheel

· een verlichtingsplan

Na de presentatie van het voorontwerp bepalen we, in goed overleg, wat het vervolgtraject naar het definitief ontwerp wordt. Onderdeel hiervan kan zijn: 

· het doorvoeren van wijzigingen

· het uitwerken van de gekozen indelingsvariant 

· het uitwerken van de eventuele speciaal ontworpen elementen 

· het maken van een meubelvoorstel

· het uitwerken van het verlichtingsvoorstel

Gedurende het hele proces van interieurontwerp speelt visualisatie een verhelderende rol. Met gedetailleerde schetsen laat ik zien wat de ideeën zijn en help ik de opdrachtgever om precies te begrijpen hoe – en vooral waarom – het ontwerp is ontstaan.

Onderdeel van het proces is ook het aanvragen van offertes bij diverse aannemers, leveranciers of interieurbouwers. Uiteraard kunt u ook aangeven wanneer u voorkeur heeft voor een bepaalde partij.  Wanneer de uitvoeringsfase van het project start kan ik, desgewenst, het realisatie traject begeleiden. 

De laatste fase is de styling, om de gewenste sfeer van het ontwerp optimaal tot zijn recht te laten komen en het project helemaal àf te maken. Ik kan daarbij de volledige selectie verzorgen, of bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding en advies bieden tijdens een gezamenlijke ‘winkeldag’.

'
'

^